Co Vám můžu nabídnout...

Consulting

Přirozeností každého projektu či programu je jeho stupňující se komplexita napříč jednotlivými fázemi projektu. Toto prostředí ještě více umocňují neustálé změny na straně klienta. Pokud nejsou tato slova pro Vás neznámá, v rámci svých služeb nabízím komplexní konzultační služby s tzv. best-practice s cílem dosáhnout Vašich nastavených projektových a organizačních cílů.  • Projektový a Programový Management
  • Konzultace a nástroje pro vedení transformačních projektů
  • Další

Individuální a Firemní tréninky

Všechny mé tréninky se zaměřují na rozvíjení jak technických a byznysových dovedností. Důraz je kladen především na na praktickou rovinu načerpaných znalostí. V praxi se naučíte nejen používat odlišné technické parametry programových nástrojů, ale také si vyzkoušíte, jak tyto znalosti aplikovat v odlišných případových studiích. Tréninky jsou specificky upraveny pro potřeby každého z Vás a odrážejí tím oborové zaměření Vás samotných nebo Vaší firmy.


  • Základy JIRA pro jednotlivce i firmy
  • Pokročilé nástroje JIRA u komplexních projektů a programů
  • Nástroj Confluence
  • Další

Koučink & Mentoring

Podobně jako v životě, Vás i projekt může přivést na rozcestí. V těchto okamžicích oceníte jistě pevné vedení posílené znalostmi z odlišných odvětví a trhů. V rámci svých služeb Vám nabízím plnou podporu pro Váš individuální nebo týmový projekt, společně s nástroji a metodikami pro zvýšení efektivity dosažení stanovených cílů.
  • Coaching individuálních projektů 
  • Coaching projektových týmů
  • Scrum master

Partneři a projekty